Moshiwambo

SMSes

Otandi indile moshigwana ongu talandithapo oToyota Tazz nenge oCit Golf, nayikale kohi N$25 000. 0812075908

otand kongo iilonga yokuteleka pooskola nege mootake away. 0810378724

Otandi kongo omukadhona gwokukala naye mohole.
0812782191

Omumati weedula 27 ohandi kongo okakadona kaninge ohole. 0817840741
omukiintu gwoomvula 41 otandi kongo omulumentu gwokuhokana. 0810385218

Omumati weedula 21, otandi ndile moshiwana shikwafelenge oilonga keshe ngaashi meecompany dopoumwene ile momatungo. 0817805790 Read more about SMSes

Category: 

Kansela gwoSwapo a hulitha natango

Okwa lopotwa eso etitatu lyakansela gwoshikandjohogololo shi li kohi yelelo lyoSwapo muule womwedhi tuli.
Omunashipundi gwElelo lyOshitopolwa shaKhomas Zulu Shitongeni, mEtiyali okwa koleke eso lyaKansela gwOshikandjohogololo shaWindhoek West, Shikwetepo Haindongo, 62, ngoka a hulitha ongula yEtiyali moshipangelo shopaumwene shoMedi-Park mOngwediva.
Eso lyaHaindongo olya landula eso lyakansela gwomoshitopolwa shaHangwena Ruth Nhinda oshowo kansela nale gwomoshitopolwa shoka Usko Nambinga, mboka ayehe ya fumbikwa mehuliloshiwke lya piti.
Read more about Kansela gwoSwapo a hulitha natango

Category: 

Aaniilonga 93 ya kuthwa miilonga mOshikango

Ongeshefa yaAindia mOshikango lyedhina Ezzy import and export cc, okwa lopotwa lya kutha miilonga aaniilonga ya thika po-93 onga oshitopolwa shomalunduluko ngoka ga ningwa mehangano ndyoka.
Aaniilonga mboka kwa lopotwa kutya oyendji aakiintu, omwedhi gwa piti oyali ya pewa oombapila dhoka tadhi holola ekutho lyawo miilonga , dhoka dha shangwa momasiku 14 gaJuli 2014, noombapila ndhoka odha gandja komunambelewa omukeeleli gomaliko pehala lyoongeshefa lyedhina Oshikango EPZ Park, moka ehangano ndyoka hali longele. Read more about Aaniilonga 93 ya kuthwa miilonga mOshikango

Category: 

SMSes

Otekongo omukadhona tavulu ondjokana nakale ne ena eemvula 21 sigo 33. 0813804550

Omukainhu weedula 45 eli mOvenduka ohandi kongo omulumenhu wokuhombola nakale ena eedula okudjapo 45 no 50, na kale ena ehalo shili. 0812757129

Omukadhona gwoomvula 20, otandi kongo iilonga yomomagumbo mOvenduka nOmbaye. 0814155582

Otandi kongo aakadhona yaali yokulonga mosalon tayi adhika mOshikuku. 0812009526 Read more about SMSes

Category: 

Geingob a ningilwa omatilitho geso

Opolisi otayi ningi omakonaakono omape omolwa omatilitho geso ngoka ga ningilwa omuulikwa guupresidende gwOngundu yoSwapo na oku li wo Omupilima Minista gwoshilongo Hage Geingob.
Shika osha holoka konima sho omushangelo gwa adhika mu kamwe komuundjugo mOshiputudhilo shaPolytechnic, tagu popi kutya Geingob ota ka dhipagwa momasiku 24 gaSeptemba.
Omatilitho ngoka okwa lopotwa ga adhika kekuma lyokandjugo kaalumentu meni lyongulu yomambo. Otaku fekelwa kutya omatilitho ngoka oga shangwa mEtitatu lya piti.
Read more about Geingob a ningilwa omatilitho geso

Category: 

Omulumentu ta dhengwa kowike

Omukokele gwoomvula 70, ngoka e li omukalimo gwomOmaalala Sheenda Jonas, okwa holola kutya okwa loloka okukala oye awike na ota kongo ekwatho opo ku kongwe ofamili ye ndjoka taku tengenekwa ya tembukile kUumbugantu waAngola.
Jonas okwa lombwele oNamibian Sun kutya, ina hokana monkalamwenyo ye na ke na okanona nenge omukwanezimo a tseyika moNamibia.
Read more about Omulumentu ta dhengwa kowike

Category: 

Pohamba omuleli pakuvalwa

Okanghudi KaPohamba omukunda tagu adhika mOshitopolwa shaHangwena moka omagumbo gamo ga dhikwa pamudhigululwakalo gwAawambo.
Omukunda ngoka otagu adhika mOshikandjohogololo shaOndobe popepi noongamba dhaNamibia nAngola. Read more about Pohamba omuleli pakuvalwa

Category: 

Auntie nangy

1.Ohandi ehama
Meme Nangy ohandi ehama ombunda, ontulo na ohandi kanitha woo ehalo lyokulya uuna tandi yi komathimbo. Mbela uupyakadhi ouli peni?
Read more about Auntie nangy

Category: 

Enkanka lyaNamdeb lya hulu

Ehangano lyoNamdeb pamwe nehangano li lilepo aaniilonga yomoomina lyoMineworkers Union of Namibia (MUN) oya shaina etsokumwe ndyoka lya e ta pehulilo enkanka lyuule wiiwike iyali ndyoka lya kala tali ningwa kaaniilonga momina ndjoka yokawe mUumbugantu woshilongo.
Enkanka ndyoka lya kala tali ningwa kaaniilonga ya thika po-800 olya tamekele momasiku gaali gaAguste na olya kanithitha iimaliwa yepangelo pamwe nehangano lyaNamdeb iimaliwa ya thika pomiliyona 10 mesiku.
Read more about Enkanka lyaNamdeb lya hulu

Category: 

SMSes

Otekongo omukadhona tavulu ondjokana nakale ne ena eemvula 21 sigo 33. 0813804550

Omukainhu weedula 45 eli mOvenduka ohandi kongo omulumenhu wokuhombola nakale ena eedula okudjapo 45 no 50, na kale ena ehalo shili. 0812757129

Omukadhona gwoomvula 20, otandi kongo iilonga yomomagumbo mOvenduka nOmbaye. 0814155582

Otandi kongo aakadhona yaali yokulonga mosalon tayi adhika mOshikuku. 0812009526 Read more about SMSes

Category: 

Pages

Facebook comments